Ceny zpracování • Účetnictví, daňová evidence

  * měsíční zpracování (zpracování účetnictví + běžné poradenství).
  Cena se odvozuje od rozsahu zpracování – za jeden deníkový list (obsahující 40 operací) se obvykle účtuje částka 600,- Kč (to představuje výchozí úroveň 15,- Kč za záznam). Tato sazba se ale většinou koriguje podle mnoha skutečností směrem nahoru či dolu (pracnost, účetní složitost, podíl pracovníků zadavatele na přípravě dokladů a dat, …). Protože obvykle není možno ihned při zahájení zcela přesně určit rozsah, strukturu a účetní pracnost prováděných operací, definitivní cena se stanoví teprve na základě několika provedených měsíčních zpracování.

  * roční závěrka – cena za přípravu a zpracování roční závěrky se odvozuje jako střední výše měsíční úhrady za zpracovaný rok.

  * další služby – podle ceníku služeb společnosti (cca od 450,- Kč/hod) nebo podle zvláštní dohody.


 • Mzdy

  * měsíční zpracování (zpracování + oznamování změn úřadům + běžné poradenství).
  Cena se odvozuje od rozsahu zpracování – za jednu mzdovou složku (rozumí se každá údajová položka, vstupující do výpočtu mezd zaměstnance) se účtuje částka 20,- Kč. Tato sazba je výchozí a po dohodě se podle okolností zpracování koriguje. Běžně tak zákazník v průměru zaplatí za zpracování mezd jednoho zaměstnance měsíčně cca 100,- až 120,- Kč.

  * nástup, výstup
  Vedle běžného zpracování mezd se účtuje zpracování nástupu a výstupu pracovníka včetně běžné administrace a nezbytných hlášení. Cena za jednu takovou operaci (nástup či výstup)je obvykle srovnatelná s cenou za měsíční zpracování jednoho zaměstnance.

  * zajištění kontroly
  pokud účetní kancelář zajistí klientovi provedení kontroly (sociální zzabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, úřad práce ...) - obvykle bez nutnosti osobní účasti klienta, je klientovi účtováno podle rozsahu kontoly hodinovou sazbou včetně případných výdajů například na přepravu