MILESOFT s.r.o.


Masarykova 163
399 01 Milevsko

IČ: 12895458, DIČ: CZ12895458

Registrace:
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 79


vedoucí účetní kanceláře:
383 809 060 - Marie Trpková - marie.trpkova@milesoft.cz

účetní:
383 809 061 - Marie Procházková - sekretariát - info@milesoft.cz
383 809 062 - Anežka Kožmínová - anezka.kozminova@milesoft.cz
383 809 064 - Alena Veselá - alena.vesela@milesoft.cz
383 809 065 - Soňa Stehlíková - sona.stehlikova@milesoft.cz
383 809 066 - Jana Kalinová - jana.kalinova@milesoft.cz
383 809 063 - Pavla Váchová - pavla.vachova@milesoft.cz
383 809 067 - Veronika Kabeláčová - veronika.kabelacova@milesoft.cz
383 809 061 - Vendula Burianová - vendula.burianova@milesoft.cz


info@milesoft.cz
www.milesoft.cz

Bankovní spojení: ČSOB Milevsko 1282767/0300