účetní software WINROY – poslední verze

 

Verze 11.01 (91) je poslední verze softwaru WINROY. Vlastník licence, společnost ABRA, ukončila rozvoj i podporu tohoto softwaru a nabízí všem uživatelům adekvátní náhradu softwarem ABRA.

 

Kontakt pro zájemce o přechod na systém ABRA:

 

+420 296 397 441

 

pisekabra.eu

 

Ing. Petr Vojta
Ředitel divize ABRA
Software Solutions
Mobil: +420 777 211 754
Email: petr.vojtaabra.eu

 

 

 

WINROY – jak si nastavit sazbu DPH na 14%

 

Platí pro účetnictví ROYW i pro daňovou evidenci JUCW

 

1)     aktualizovat na verzi 11.01(91) – JUCW i ROYW

2)     ve volbě servis – parametry – DPH (ROYW) – volby L a K (JUCW) nejprve v části správa

      založit vlastní tabulku, pak v části úpravy (vstup i výstup) změnit u všech používaných kategorií DPH sazbu z 10 na 14%

3)     Po nastavení opustit program a pak znovu spustit

 

 

 

 

účetní software WINROY – postup při aktualizaci a instalaci

 

 

  Postup při aktualizaci stažením z WWW

 

Odkazy pro stažení aktualizačních souborů WINROY:

 

účetnictví ROYW                      http://www.milesoft.cz/winroy/ROYW.zip

banka BANW                            http://www.milesoft.cz/winroy/BANW.zip

majetek MAJW                         http://www.milesoft.cz/winroy/MAJW.zip

pokladna PKLW                        http://www.milesoft.cz/winroy/PKLW.zip

 

daňová evidence JUCW            http://www.milesoft.cz/winroy/JUCW.zip

 

pošta                                       http://www.milesoft.cz/winroy/CORR.zip

 

s předchozími moduly vždy stahujte:

Programové moduly                 http://www.milesoft.cz/winroy/MODULYW.zip

 

Instalátor aktualizací                http://www.milesoft.cz/winroy/Winroy_Setup.exe

 

 

Všechny soubory, které potřebujete, nejprve stáhněte z uvedených odkazů, uložte je na plochu Vašeho počítače. Pak z plochy spusťte stažený „Winroy_Setup.exe“ a pomocí průvodce aktualizací nainstalujte samotnou aktualizaci (na první obrazovce průvodce zvolte volbu Pokračovat, pak zkontrolujte, že se objevil v seznamu modulů k aktualizaci zatržený modul, který chcete aktualizovat, a zvolte volbu Instalovat).

 

  Postup při instalaci po stažení z WWW

 

účetnictví ROYW                      http://www.milesoft.cz/winroy/ROYW.zip

Programové moduly                 http://www.milesoft.cz/winroy/MODULYW.zip

Instalátor aktualizací                http://www.milesoft.cz/winroy/Winroy_Setup.exe

Databázové prostředí               http://www.milesoft.cz/winroy/_rtwr5.zip

 

 

  1. Do libovolné složky stáhněte z MILESOFT.CZ tyto soubory:

a)      ROYW. zip (podvojné účetnictví)

b)      MODULYW.zip

c)      _rtwr5.zip

d)     Winroy_Setup.exe

 

  1. Rozbalte do této složky obsah souboru _rtw5.zip, vznikne tam tak podsložka WINROY.INS

 

  1. Spusťte v této složce program Winroy_Setup.exe.

 

  1. Na první obrazovce průvodce vyberte složku, kam instalovat, nedoporučuje se instalovat do Program Files! Stiskněte tlačítko Instalovat.

 

  1. Na druhé obrazovce průvodce pak zkontrolujte, že se objevil v seznamu modulů k aktualizaci jako zatržený ten modul nebo moduly, které chcete aktualizovat, a zvolte volbu Instalovat.

 

  1. Průvodce instalací oznámí, že instalace byla úspěšně provedena, na ploše se objeví zástupce WINROY.