Používaný software


    Zpracování je prováděno na ekonomickém softwaru ABRA a WINROY. Systém WINROY byl původně vyvinut právě společností MILESOFT (dříve Milevský software).

    Mzdová agenda je zpracovávána v softwaru OKMZDY.

    Zpracování účetnictví lze po dohodě provádět i přímo na pracovišti u zákazníka na jeho výpočetním systému.

    V případě standardního zpracování v naší účetní kanceláři můžeme poskytnout zadavateli po dobu trvání smlouvy zrcadlovou instalaci účetního softwaru, do níž jsou aktuální data přenášena pro využívání (nahlížení, tisk sestav, …) pracovníky zadavatele. Přenos dat lze zajistit i prostřednictvím internetu.

    WINROY aktualizace