Zpracování účetních agend

  Smlouvy
  Zpracování se provádí na základě uzavřených smluv (smlouva na zpracování účetnictví, daňové evidence, smlouva na zpracování mzdové agendy), za účetní kancelář vede a provádí zpracování pověřený zpracovatel, který je pro zákazníka – zadavatele také hlavní kontaktní osobou.


  vzor smlouvy na zpracování účetní agendy

  vzor smlouvy na zpracování daňové evidence (jednoduché účetnictví)

  vzor smlouvy na zpracování mzdové agendy


  Software
  Zpracování je prováděno na ekonomickém softwaru ABRA a WINROY (původně z vlastní produkce společnosti). Zpracování lze po dohodě provádět i přímo na pracovišti u zákazníka na jeho výpočetním systému. V případě standardního zpracování v naší účetní kanceláři můžeme poskytnout zadavateli po dobu trvání smlouvy i zrcadlovou instalaci softwaru, do níž jsou aktuální data přenášena pro využívání (nahlížení, tisk sestav, …) pracovníky zadavatele. Přenos dat lze zajistit i prostřednictvím internetu. K instalaci softwaru u zákazníka poskytujeme nezbytný základní servis bezplatně.

  Průběh zpracování
  Zpracování probíhá obvykle v měsíční frekvenci, podle rozsahu lze však dohodnout i jiný rytmus, například dekádní nebo kvartální i roční zpracování. Zadavatel připraví a předá prvotní doklady zpracovateli a v dohodnutém termínu je dostane zpět spolu s dohodnutými výstupy zpracování. Současně lze předat či zaslat uživateli jeho data pro jeho vlastní dispozici. Výstupy obvykle zahrnují všechny povinné sestavy, podklady pro přiznání daní, hlášení institucím a další dokumenty.

  Daňové poradenství a audit
  V případě zájmu či potřeby zajistíme plně daňové poradenství i audit. Spolupracujeme s několika osvědčenými poradci i poradenskými firmami, navyklými na výstupy z našeho softwaru, poskytujícími služby v různých cenových hladinách.

  Další služby
  Velkou výhodou propojení účetní kanceláře s vývojem ekonomického softwaru je i možnost připravovat pro zákazníky zcela speciální výstupy – ať už interní rozborové sestavy, cizojazyčné výkazy v metodice zahraniční mateřské firmy, data v tabulkách pro práci Excelu a podobně.

  Po dohodě může zpracovatel provádět pro zadavatele také další práce či služby ekonomicko administrativního charakteru, které nejsou součástí základního zpracování účetnictví a mezd.